Bà đó bao nhiêu tuổi ?

Báo cáo
Trắc nghiệm

Một bà lão bà đó bả chết bả bay lên trời. Hỏi bà ấy đã chết năm bao nhiêu tuổi và lý do tại sao bà ấy chết?

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố đặc biệt 11 tháng trước 0 lượt xem 0

Thợ săn đã bắn chết mấy con chim ?

Báo cáo
Trắc nghiệm

Có một đàn chim vừa đậu trên cành. Người thợ săn phát hiện và bắn cái rằm. Hỏi thợ săn đã bắn chết bao nhiêu con

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố đặc biệt 11 tháng trước 0 lượt xem 0

Con gì lại ăn lửa với than

Báo cáo
Trắc nghiệm

Con gì ăn lửa với than

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố đặc biệt 11 tháng trước 0 lượt xem 0