Bài toán toán học hại não

Cho bài toán như hình vẽ dưới đây

Câu đố toán học hại não về x và y 12

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày một năm trước 308 lượt xem 0