Bỏ đầu còn râu là chữ gì ?

Chữ gì mã khi bỏ đầu vẫn còn râu, còn giữ nguyên thì đủ đuôi, đầu, mình, chân. Đó là chữ gì ?

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày một năm trước 363 lượt xem 1