Buồn gì lạ vậy nhỉ ?

Điền vào chỗ trống: Buồn nào rồi cũng sẽ qua chỉ có… không tha ngày nào ?

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày một tháng trước 14 lượt xem 0