1 cân bông và 1 cân sắt cái nào nặng hơn ?

1 cân bông và 1 cân sắt cái nào nặng hơn

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày một tháng trước 12 lượt xem 0