Cầm trái táo

Nếu bạn cầm được 2 trái táo và 5 trái cam trên tay phải của bạn, và cầm 4 trái cam, 3 trái táo ở tay còn lại thì điều gì xảy ra?

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày 8 tháng trước 201 lượt xem 0