Câu đố toán học lần 7

Bạn có thể làm được phép tính này: 4x4 + 4x4 + 4 - 4x4 = ?

Câu đố toán học hại não 07

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày 11 tháng trước 712 lượt xem 0