Câu đố về mưa với ô

Đố bạn: nếu có 7 đứa trẻ và hai người già cùng đứng dưới một chiếc dù nhỏ. Phải làm thế nào để tất cả không bị ướt?


Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày 8 tháng trước 642 lượt xem 0