Chỉ toàn hình tam giác cũng đủ hại não rồi

Cho một câu đố đơn giản như sau:

Câu đố toán học hại não 11

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày 8 tháng trước 606 lượt xem 0