Có bao nhiêu hình tam giác như hình ?

Bạn nghĩ có bao nhiêu hình tam giác bên dưới ?. (Hơn chính 95% trả lời sai câu nảy. Bạn có thuộc 5% còn lại)

Có bao nhiêu hình tam giác

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày một năm trước 968 lượt xem 1