Cô gái tên gì nhỉ ?

Có một anh chàng người muốn làm quen với một cô gái, nên anh liền chạy lại hỏi tên, cô gái nói:
- Anh hãy đếm xem trong giỏ này có bao nhiêu bắp (ngô) thì anh tự khắc sẽ biết tên tôi. Anh chàng này đếm được 12 cây bắp, hỏi cô gái đó tên gì?

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày 9 tháng trước 247 lượt xem 0