Con khỉ gì

Có một bầy khỉ cùng nhảy xuống suối còn một con trên bờ. Hỏi con đó là khỉ gì

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày một tháng trước 18 lượt xem 0