Con số gì trong hình người này

Bạn nghĩ con số trong hình người trong câu đố này là số mấy

Câu đố toán học hại não hình người 13

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày một năm trước 322 lượt xem 0