Nồng độ chai rượu của thị nở

Thông qua bát cháo hành của thị nở bạn hãy tính nồng độ chai rượu chí đã uống trước khi thị nỡ đén nhà bá kiến

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày 18 ngày trước 9 lượt xem 0