Suy luận toán học ?

Bạn có thể giải được câu đố với 1 = 5; 2 = 10; 3 = 15; 4 = 20; 5 = ?

Những câu đố toán học hại não - 01

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày một năm trước 479 lượt xem 0