Suy luận toán học: là một hay 9 ?

Hãy thử xem bạn đã quên quy tắc căn bản toán học với bài toán đơn giản như sau: 6 : 2(2 + 1) = ?

Những câu đố toán học hại não

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày một năm trước 758 lượt xem 0