Giải được bạn là thiên tài

Cho 11 x 11 = 4; 22 x 22 = 16; 33x 33 = ?. Rất nhiều người đã giải sai câu này, còn bạn thì sao ?

Câu đố toán học hại não - 03

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày một năm trước 873 lượt xem 1