Suy luận toán học

Chỉ những người thông minh mới hiểu, bạn hãy đoán xem quy luật ở đây là gì

Suy luận toán học về vật 09

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày một năm trước 436 lượt xem 0