Từ gì mà hay thế ?

Có một từ có 5 chữ: bỏ dấu ta được 1 loại vũ khí; nếu ta bỏ chứ cuối thì được 1 loài động vật; bỏ chữ đầu ta được 1 loài hoa

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày một năm trước 317 lượt xem 0