Vật gì dữ tợn nhất ?

Trong các con vât sau đây, vât nào dữ tợn nhất ?

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày một tháng trước 17 lượt xem 0