Xảy ra cùng một thời điểm

Đố bạn, bạn nghĩ điều xảy ra ở tất cả mọi người trong cùng một thời điểm?

Bạn chỉ cần đăng nhập một lần trong vòng 10-30 giây mà thôi là bạn có thể trả lời và xem đáp án được ngay.

Câu đố mỗi ngày 8 tháng trước 201 lượt xem 0