Đăng nhập

Lost Password

Lost your password? Please enter your username and email address. You will receive a link to create a new password via email.

Phòng nào an toàn nhất đây nhỉ ?

Một tội phạm bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho ?

Câu đố mỗi ngày 10 tháng trước 0 lượt thích 220 lượt xem

Tại sao chiếc thuyền không bị chìm

Có một chiếc thuyền tối đa là chỉ chở được hai người, nếu thêm người thứ ba sẽ bị chìm ngay lập tức. Hỏi tại sao người ta trông thấy trên chiếc thuyền đó có ba thằng mỹ đen và ba thằng mỹ trắng ngồi trên chiếc thuyền đó mà ko bị ?

Câu đố mỗi ngày 11 tháng trước 0 lượt thích 226 lượt xem